تبلیغات
معارف اسلامی - معرفی مراجع تقلید
تاریخ : شنبه 12 شهریور 1390 | 02:37 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین شعیبی

معرفی مراجع تقلید

آدرس پایگاه

نام مرجع تقلید

زبان های سایت

http://www.saanei.org

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی  صانعی

فارسی / عربی /انگلیسی / اردو

http://www.makaremshirazi.org

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی  مکارم شیرازی

فارسی / عربی /انگلیسی

http://www.saafi.net

پایگاه دفتر  آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

فارسی / عربی /انگلیسی

http://www.lankarani.net

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله  العظمی  فاضل لنکرانی  - ره

14 زبان رایج

http://www.sistani.org

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی سیستانی

5 زبان زنده

http://www.wilayah.net

پایگاه اطلاع رسانی دفتر ( قم ) آیت الله العظمی خامنه ای

6 زبان رایج

http://www.dastgheib.ir

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید علی محمد دستغیب شیرازی

فارسی

http://www.bohloul.com

پایگاه اطلاع رسانی علامه بهلول گنابادی - ره

فارسی

http://www.hekmatnia.com

پایگاه اطلاع رسانی ایت الله العظمی محمدباقر حكمت نیا- ره

فارسی

http://www.tabrizi.org

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی - ره

فارسی / عربی / اردو

http://www.ardebili.com

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

فارسی / عربی /ترکی

http://www.jannaati.com

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی جناتی

5 زبان زنده

http://www.shirazi.ir

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی

16 زبان رایج

http://www.noorihamedani.com

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی نوری همدانی

فارسی / عربی

http://www.mtb.ir

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی بهجت

5 زبان زنده

http://www.bathaie.com

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بطحائی گلپایگانی

فارسی / عربی /انگلیسی