تبلیغات
معارف اسلامی - نظافت
تاریخ : شنبه 2 آبان 1388 | 05:59 ب.ظ | نویسنده : امیرحسین شعیبی

نظافت

رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) به پاكیزگى علاقه فراوان داشت و در نظافت بدن و لباس بى نظیر بود.
علاوه بر آداب وضو، اغلب روزها خود را شستشو مىداد و این هر دو را از عبادات مىدانست.
موى سرش را با برگ سدر مىشست و شانه مىكرد و خود را با مشك و عنبر خوشبو مىنمود.
روزانه چند بار، مخصوصاً شبها پیش از خواب و پس از بیدارى، دندانهایش را با دقّت مسواك مىكرد.
جامه سفیدش كه تا نصف ساقهایش را مىپوشانید همیشه تمیز بود.
پیش از صرف غذا و بعد از آن دست و دهانش را مىشست و از خوردن سبزى هاى بد بو پرهیز مىنمود.
شانه عاج و سرمه دان و قیچى و آینه و مسواك، جزء اسباب مسافرتش بود.
خانه اش با همه سادگى و بى تجمّلى همیشه پاكیزه بود.
تأكید مىنمود كه زباله ها را به هنگام روز بیرون ببرند و تا شب به جاى خود نمانَد.
نظافت تن و اندامش با قُدسِ طهارتِ روحش هماهنگى داشت و به یاران و پیروان خود تأكید مىنمود كه سر و صورت و جامه و خانه هایشان را تمیز نگهدارند و وادارشان مىكرد خود را، به ویژه در روزهاى جمعه، شستشو داده و معطّر سازند كه بوى بد از آنها استشمام نشود و آن گاه در نماز جمعه حضور یابند.
طبقه بندی: پیامبر(ص)،